MUDr. Peter WágnerV oblasti rehabilitace se pohybuji od roku 2007. Od té doby jsem prošel různým typem rehabilitačních zařízení, lázeňského, lůžkového i ambulantního typu a získal jsem řadu cenných zkušeností. Od dubna 2016 jsem odborným garantem a rehabilitačním lékařem rehabilitačního centra Revitea. Profesně se zaměřuji na potíže s pohybovým aparátem. Léčím pacienty s onemocněním páteře, kloubů, svalů, šlach, které mají původ jak v nesprávném vývoji, tak postižené traumatem, nebo opotřebováním, případně i neurologickou nemocí. Mám letitou praxi i s ošetřením sportovců a do budoucna se plánuji také věnovat dětem. Při své práci kombinuji různé techniky vyšetření a ošetření. Kromě lékařského náhledu využívám i schopnost manuálního ošetření - mobilizací a manipulací páteře, využívám prvky Vojtovy metody a dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře k obnově správného postavení svalů a kloubů. Akupunkturou se snažím nastavit správný tok energie lidským tělem. Ve svém volném čase se věnuji kondičnímu sportování. Mluvím plynule anglicky, dorozumím se německy.
Vzdělání:

1999–2005  Fakulta všeobecného lékařství UP Olomouc 2012 Atestace v oboru v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína


Zaměstnání:

2012–doposud  Ambulantní rehabilitační zařízení Praha 10  2010–2012  Rehabilitační klinika Malvazinky  2009–2010  Ambulantní rehabilitační zařízení Praha 9  2008–2009  Rehabilitační ústav Hrabyně  2007–2008  Rehabilitačním sanatorium Lázně Darkov  2005–2007  Psychiatrické oddělení FN OlomoucSpecializační kurzy:

  • Myoskeletální medicína 

  • Dynamická neuromuskulární stabilizace 

  • Vojtova reflexní lokomoce 

  • Vybrané kapitoly z akupunktury 

  • Kinesio-taping 

  • Instruktor fitnesscentra 

  • Sportovní a rekondiční masáže


Adresa ambulance:

Kontakty:

Firmy:

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo

608 882 172

recepce@revitea.cz

Revitea team s.r.o.

Provoz recepce:

Jak se k nám dostanete:

Firemní údaje:

pondělí až pátek  8:00 - 17:00
polední přestávka 12:00 - 13:00

IČ 04310853
č. bú 888441/5500