MUDr. Marianna Čopáková


Vystudovala jsem medicínu v Motole, dříve se říkalo na Fakultě dětského lékařství, a ačkoliv se název změnil, bylo nám umožněno u dětského lůžka strávit podstatnou část studia. To jsem si zpestřila nahlédnutím do „vědeckého zákulisí“ díky Doc. Maxové, která mě nejen odborně vedla, ale i lidsky nesmírně ovlivnila. Bonusem bylo uznání děkana fakulty za naši práci, která byla oceněna jako nejlepší pregraduální práce v rámci studentské vědecké konference. Dalším zpestřením pak byla roční stáž v Itálii, kde jsem absolvovala část pátého ročníku, včetně části pediatrické a neurologické. Rehabilitaci jsem si zamilovala především díky přístupu doc. Tošnerové, u které jsem začala studovat myoskeletální medicínu v Hradci Králové. Ona, a posléze další školitelé a nakonec i nadšenci ze spolku Mladých rehabilitačních lékařů i z řad fyzioterapeutů, mi ukázali, jak krásný a zajímavý obor jsem si zvolila. Ráda pacienty provázím při jejich návratu k funkčně lepšímu stavu a baví mě hledat souvislosti. Rehabilitaci beru jako komplexní obor s přesahem interním či pediatrickým, neurologickým, ortopedickým, ale i gynekologickým či psychosomatickým – to rozhodně nemůže být nuda! ☺ Zároveň vnímám nutnost neustále se vzdělávat. Při vyšetření se snažím pacientům vysvětlovat podstatu onemocnění a motivovat je ke spolupráci. Za mé domovské pracoviště považuji nemocnici v podhůří Orlických hor, kde mi bylo umožněno seznámit se s gynekologickou problematikou i pracovat u akutního neurologického lůžka. Mojí novou vášní se stala diagnostika hybných poruch v kojeneckém věku, ke které zatím přistupuji s velkou pokorou. Ráda bych v ambulanci do budoucna využívala diagnostický ultrazvuk, který doplní nebo zpřesní klinické vyšetření s výhodou v rukou jednoho vyšetřujícího, a nadále rozvíjela vědomosti zejména v oblasti dětské rehabilitace. Nesmírně si vážím dobré spolupráce s fyzioterapeuty. Volný čas věnuji především svým třem klukům, rádi spolu absolvujeme turistické akce, tvoříme a čteme.

Vzdělání:


2010 Všeobecné lékařství, 2. LF, UK Praha, 2007-2008 stáž v Itálii, Università degli studi di Genova, 2016 neurologický kmen, LF, UP Olomouc 2017 atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína, 1. LF, UK Praha

Zaměstnání:


2019 – doposud rehabilitační ambulance Dopravní zdravotnictví a.s., Česká Třebová 2015 – doposud NPK a s., Orlickoústecká nemocnice - lékař neurologie a rehabilitace 2010 - 2013 RÚ Brandýs nad Orlicí


Specializační kurzy:


Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí dle Vojty, RL Corpus Olomouc, 2019 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů do r. 2023 Musculoskeletal ultrasound course in Brno, Assoc. Prof. Luboš Hrazdira M.D., Ph.D., 2016 kurz Kineziotaping – Mgr. Tereza Dvořáková, 2016 kurz Myoskeletální medicíny, oprávnění I. st., 2015 Euro - Mediterranean PRM School in Syracuse, Itálie, 2015 kurz Diagnostika a terapie bolesti I, II, prof. Opavský, Olomouc, 2015 kurz Rehabilitace v neurologii s aplikací nových poznatků výzkumu, Praha, 2015 kurz Základy neurofyziologie v současném pojetí vědy, Praha, 2015 Rehabilitace po úrazech, Brno, 2015 workshop Konzerv. přístupy v terapii dysfunkcí pánevního dna - Mgr. Havlíčková, FN Motol, 2017


Adresa ambulance:

Kontakty:

Firmy:

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo

608 882 172

recepce@revitea.cz

Revitea team s.r.o.

Provoz recepce:

Jak se k nám dostanete:

Firemní údaje:

pondělí až pátek  8:00 - 17:00
polední přestávka 12:00 - 13:00

IČ 04310853
č. bú 888441/5500