Mgr. Veronika Macháčková


Jako fyzioterapeutka pracuji od roku 2011, kdy jsem dokončila bakalářské studium. Od té doby jsem měla možnost získat zkušenosti v různých, převážně ambulantních rehabilitačních zařízeních, zúčastnit se řady odborných kurzů a seminářů a v roce 2015 absolvovat navazující magisterské studium. Všechny získané zkušenosti a vědomosti se snažím uplatnit při terapii, kde respektuji individualitu každého z Vás a postupuji podle svého nejlepšího svědomí.  V praxi se mi potvrdilo a osvědčilo, že jedině komplexní pohled na člověka vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii. V léčbě se zaměřuji na cílenou pomoc s odhalením i zdánlivě nesouvisejících příčin Vašich obtíží. Ověřenými i moderními technikami Vám pomohu od bolestí zad, hlavy, kloubů, ale i menstruačních obtíží. Ve svém oboru se specializuji také na problematiku pánevního dna, funkční ženskou sterilitu, před i poporodní potíže. Fyzioterapie je obor, který se neustále vyvíjí, a proto se snažím stále prohlubovat své vědomosti i dovednosti, abych Vám mohla co nejlépe a nejefektivněji pomáhat. Do budoucna bych se ráda více věnovala gynekologické a dětské rehabilitaci. Budu se těšit na Vaši návštěvu.Vzdělání:

2015 Navazující magisterské studium obor fyzioterapie, SZU , Bratislava 2012 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie 2011 Bakalářské studium, obor fyzioterapie, IFBLR, Piešťany
Specializační kurzy:

Bazální posturální programy (Jarmila Čápová) 

Tajemství pánevního dna I.,II. (Renata Sahani) 

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Vlasta Bezvodová) 

Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková) 

Trénink svalů pánevního dna - PFMT (PhDr. Petra Vondrášová. Ph.D.) 

Workshop - fit po porodu, fit v těhotenství (PhDr. Petra Vondrášová. Ph.D.) 

Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů (Pavel Švejcar) 

Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu (PhDr. Petra Vondrášová. Ph.D.) 

Pilates a problémy ramenního pletence a horních končetin (G. Davídková Dis.) 

Kinesiotaping (DexterAcademy) 

Kurz baňkování (Petr Pytel)

Adresa ambulance:

Kontakty:

Firmy:

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo

608 882 172

recepce@revitea.cz

Revitea team s.r.o.

Provoz recepce:

Jak se k nám dostanete:

Firemní údaje:

pondělí až pátek  8:00 - 17:00
polední přestávka 12:00 - 13:00

IČ 04310853
č. bú 888441/5500