LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ


Lékařské vyšetření v našem zařízení zajišťuje rehabilitační lékař. Jedná se o komplexní pohled specialisty, který se opírá o znalosti z oblasti pohybové a sportovní medicíny, traumatologie, ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny, posouzení pohybu dětí raného věku a u vybraných diagnóz z oblasti gynekologie.


Rehabilitační lékař věnující se pohybovým potížím pacienta vnímá jeho problémy v kontextu celého těla, a ne izolovaně tak, jak tomu bývá často u odborníků jiných specializací.

Po vyslechnutí anamnestických údajů od pacienta následuje zhodnocení přinesené dokumentace, následně si lékař prohlédne dostupnou obrazovou dokumentaci (RTG, MRI, CT). Záhy přistupuje k samotnému klinickému vyšetření pacienta. Lékař posuzuje celkové držení těla, zkrácené a oslabené svalové skupiny, hybnost kloubů a páteře, špatnou pohybovou koordinaci a timing zapojení jednotlivých svalových skupin, provádí cílené testy na schopnost udržení správného nastavení těla za ztížených podmínek. U dětí v raném věku využívá posouzení motorického vývoje podle zásad profesora Vojty. U pacientek s gynekologickými obtížemi se snaží navíc nahmatat bolestivé body v oblasti podbřišku, pánve, křížové oblasti a kostrče.


Výjimečnou pomůckou rehabilitačního lékaře u nás je ultrasonografický přístroj za pomoci, kterého je lékař schopen detailněji vyšetřit měkké struktury v oblasti bolestivých míst.

Po celkovém zhodnocení všech dostupných informací rehabilitační lékař přímo provede ošetření pacienta myoskeletálním zásahem (mobilizační a manipulační kloubní techniky) a zaučí pacienta v ergonomických zásadách, v případě akutnějších potíží provádí léčebné injekce a obstřiky, eventuálně navrhne klidovější režim a předepíše medikaci. V nejčastějších případech však potíže pacienta vyžadují ošetření a terapii fyzioterapeutem, rehabilitační lékař tedy navrhne a rozepíše cílený rehabilitační program.


Po ukončení rehabilitace zpravidla následuje kontrolní lékařské vyšetření, při kterém společně s pacientem závěrečně zhodnotí jeho aktuální stav, efekt proběhlé terapie, případně stanoví dlouhodobý plán a v případě přetrvávajících potíží se domlouvá na dalším postupu.

Adresa ambulance:

Kontakty:

Firmy:

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo

608 882 172

recepce@revitea.cz

Revitea team s.r.o.

Provoz recepce:

Jak se k nám dostanete:

Firemní údaje:

pondělí až pátek  8:00 - 17:00
polední přestávka 12:00 - 13:00

IČ 04310853
č. bú 888441/5500