FYZIOTERAPIE DĚTÍ


Zcela nezaměnitelné místo zaujímá v naší ambulanci právě dětská rehabilitace.  Jsme si vědomi důležitosti časné diagnostiky, odborné individuální péče a rovněž klademe důraz i na následnou prevenci. Každý z nás jistě zná lidové rčení „Čas vyléčí všechny rány“. Je v něm nepochybně ukryta velká část pravdy, a to ať už ve vztahu k medicíně nebo rehabilitaci.  Stejnou měrou ba ještě umocněně toto platí i pro rehabilitaci v dětském věku.  Mnohdy si již neuvědomujeme, že dítě není zmenšený dospělý, neustále se vyvíjí, formuje a zjišťuje co všechno dovede.  Během jeho vývoje však může docházet ať už v důsledku úrazu, působení zevního prostředí či  jiných důvodu, k odchylkám od správného tělesného schématu. 


Nejčastěji se v naší praxi setkáváme s dětmi předškolního a školního věku s obtížemi jako jsou vadné držení těla, ploché nohy, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, skoliotické držení či skolióza. Velmi důležité je v tomto věku časné podchycení obtíží a nastavení vhodné terapie. Velká část těchto problémů totiž nemusí být na samém začátku závažná ani příliš rozsáhlá, ale s přibývajícím věkem se může zafixovat, zkomplikovat a léčba se pak může značně protáhnout. Samotné cvičení je vždy přizpůsobeno věku dítěte a velice často vedeno formou hry. Proto se není třeba obávat toho, že by terapie byla nepříjemná nebo dokonce bolela.  Naopak, právě dětská rehabilitace a její výsledky jsou tím, co přináší radost do očí rodičů a další energii do profesního života fyzioterapeuta.

Adresa ambulance:

Kontakty:

Firmy:

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo

608 882 172

recepce@revitea.cz

Revitea team s.r.o.

Provoz recepce:

Jak se k nám dostanete:

Firemní údaje:

pondělí až pátek  8:00 - 17:00
polední přestávka 12:00 - 13:00

IČ 04310853
č. bú 888441/5500