Tým našeho rehabilitačního centra Revitea s úctou navazuje na práci zakladatelky Fyziotherapy centra s.r.o., fyzioterapeutky Mgr. Mikoláškové.

V roce 2016 se garantem odborné péče a jednatelem společnosti stal MUDr. Wágner a postupně vybudoval silný kolektiv fyzioterapeutů a podpůrných pracovníků.  

Naše rozrůstající se centrum prošlo za dobu své existence četnými změnami. Těší nás, že se nám daří stále více navazovat kontakty i s lékaři jiných odborností a v souladu s naší firemní filozofií tak zvyšovat kvalitu komplexní péče o Vás, naše pacienty. 

Zlomovým se pro nás stal rok 2019, do kterého hrdě vstupujeme  pod novým firemním názvem Revitea team. Korespondujícím prvkem nové firemní prezentace se stal ptáček, ledňáček, symbol proměny a obnovy, který je součástí našeho loga.

Adresa ambulance:

Kontakty:

Firmy:

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo

608 882 172

recepce@revitea.cz

Revitea team s.r.o.

Provoz recepce:

Jak se k nám dostanete:

Firemní údaje:

pondělí až pátek  8:00 - 17:00
polední přestávka 12:00 - 13:00

IČ 04310853
č. bú 888441/5500